Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej w związku z COVID-19 [PRZEWODNIK MRPiPS]

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po ułatwieniach dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w związku z panującą epidemią COVID-19. Przewodnik został przygotowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Przewodnik zawiera informacje o:

 1. Niskooprocentowanej pożyczce dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy;
 2. Dofinansowaniu wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla przedsiębiorców;
 3. Dofinansowaniu wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy – dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. Dofinansowaniu do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu;
 5. Umorzeniu składek na ubezpieczenie społeczne;
 6. Odroczeniu lub rozłożeniu składek ZUS bez opłat;
 7. Wsparciu dla podmiotów zatrudnienia socjalnego;
 8. Zmianach w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych;
 9. Możliwości zlecania zadań publicznych w celu  zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert;
 10. Programie Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19;
 11. Zmianach warunków spłaty pożyczek dla PES;
 12. Zmianach związane z osobami niepełnosprawnymi;
 13. Wybranych ułatwieniach dotyczących podatków;
 14. Rozwiązaniach dla beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach EFS.

Zapoznaj się z przewodnikiem po wsparciu dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w związku z COVID-19

Stan na 22.04.2020 r.:

Kompendium instrumentów, z których mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19


Chcesz skorzystać z którejś z form wsparcia i potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów? Skontaktuj się z nami, nasi doradcy z chęcią Ci doradzą: 

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną