Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy – aktualizacja dokumentów

W związku z przeprowadzonymi aktualizacjami dokumentów – od 1 lipca 2024 r. obowiązuje nowa wersja Regulaminu rekrutacji uczestników do udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia i utrzymania miejsc pracy w nowo tworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Zaktualizowane dokumenty obowiązują dla formularzy rekrutacyjnych składanych od 1 lipca 2024 r.

Zmiany w regulaminie dotyczą:

  • aktualizacja listy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (§3 ust. 1 pkt 1),
  • doprecyzowanie listy wymaganych załączników do formularza rekrutacyjnego (§4 ust. 6 pkt 2),
  • dodano §4 ust. 13,
  • dodano §4 ust. 43-48.
  • w projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zmianie ulega termin posiedzenia komisji rekrutacyjnej (28. dzień miesiąca) (§4 ust. 20).

Zmiany w formularzach rekrutacyjnych dotyczą:

  • formularz osób fizycznych: dodano konieczność wskazania planowanej roli członka grupy nieformalnej w nowopowstającym PS; dodano punkt 12 formularza – proponowane formy zabezpieczenia umowy; dodano punkt 17 formularza – przewidywana struktura przychodów;
  • formularz osób prawnych: dodano punkt 14 formularza – proponowane formy zabezpieczenia umowy.

Dokumenty projektu: OWES Instytutu Spraw Obywatelskich

Dokumenty dotyczące rekrutacji do wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy


Dokumenty projektu: Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dokumenty dotyczące rekrutacji do wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną