Wycena – projekty materiałów graficznych

Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się z prośbą o informację o szacunkowej cenie projektów materiałów graficznych. Prosimy o podanie szacunkowej ceny brutto projektów przykładowych materiałów:

  1. zrysowanie logotypu (z przekazanego szkicu) wraz z księgą znaku
  2. zaprojektowanie logotypu wraz z księgą znaku
  3. projekt wizytówki
  4. projekt ulotki A5 dwustronnej
  5. projekt plakatu A3
  6. projekt folderu reklamowego (np. 8 stron A5)
  7. projekt banneru internetowego (np. facebook – 851 x 315 px)

Informacje prosimy przesłać na adres mailowy marzena.ambroziak@instytut.lodz.pl do dnia 20.05.2016 r. do godz. 16:00.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną