Wycena szkolenia – „Komunikacja i praca w zespole”

Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi zwraca się z prośbą o informację o szacunkowej cenie poprowadzenia szkolenia „Komunikacja i praca w zespole”. Prosimy o podanie szacunkowej ceny brutto 1 godziny dydaktycznej szkolenia (45 minut) w przypadku:

 • szkolenia 1-dniowego (8 godzin dydaktycznych),
 • szkolenia 2-dniowego (16 godzin dydaktycznych).

Wymagany zakres tematyczny szkolenia:

 1. Rodzaje zespołów
 2. Specyfika komunikacji
 3. Zagrożenia komunikacyjne
 4. Ćwiczenia dotyczące pracy zespołowej z analizą
 5. Narzędzia związane z komunikacją w zespołach
 6. Testowanie kompetencji jednostek w zespole
 7. Kompetencje i doświadczenie jednostek, a wynik organizacji
 8. Celowość pracy zespołów
 9. Archetypy zespołów oraz dodatkowe dynamiki pracy zespołów

Informację prosimy przesłać na adres mailowy marzena.ambroziak@instytut.lodz.pl do dnia 20.01.2017 r. do godz. 16:00.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną