Wydłużenie terminów sprawozdawczości finansowej


Rozporządzenie o wydłużeniu terminów sprawozdawczych zostało opublikowane 9 marca 2022 roku i weszło w życie 10 marca.

Zapoznaj się z tekstem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Przesunięte terminy sprawozdawczości finansowej

  • Standardowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca – przesunięty termin sporządzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 czerwca 2022 roku.
  • Standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca – przesunięty termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 września 2022 roku.
  • Standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania) – najpóźniej do 15 lipca – przesunięty termin wysłania sprawozdania finansowego (do KAS lub KRS) w 2022 roku – najpóźniej do 15 października 2022 roku (ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada 17 października).

Co z CIT-8?

Aktualizacja: 18.03.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie przesuwające termin na złożenie deklaracji CIT-8 do 30 czerwca 2022 roku.

Termin złożenia deklaracji CIT-8 w 2022 roku przesunięty! Opublikowano rozporządzenie


Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowej – webinar

Jeśli chcesz przygotować się na zrealizowanie jednego z najważniejszych obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowej – zapisz się na jeden z dwóch terminów webinaru (do wyboru):

  • 14 marca, godz. 8.00-12.00
  • 14 marca, godz. 16.00-20.00

Miejsce: ZOOM

Dla kogo?

Zapraszamy:

  • organizacje pozarządowe działające w jednym z powiatów: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim (bez względu, czy prowadzą bądź nie działalność ekonomiczną),
  • organizacje pozarządowe z Łodzi prowadzące aktywnie działalność ekonomiczną (działalność odpłatną i/lub działalność gospodarczą).

Jak się zapisać?

Aby dołączyć do spotkania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na dzień przed datą webinaru.

Przeczytaj więcej o webinarze

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną