Wydłużony termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe

31 marca 2020 r., późnym wieczorem, Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie dotyczące wydłużenia czasu na sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym przez organizacje pozarządowe. 

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe został wydłużony o 3 miesiące.

Oznacza to, że sprawozdanie finansowe będzie musiało zostać sporządzone do końca czerwca 2020 r., a zatwierdzone – do końca września.

Wydłużeniu o 3 miesiące uległ również termin sporządzenia sprawozdania z działalności spółek z o.o. no for profit, o którym mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości.

Zapoznaj się z rozporządzeniem:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Przeczytaj także:

Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy sprawozdań finansowych


Inne ważne wydłużone terminy dla organizacji pozarządowych to:

Wydłużenie terminu dot. złożenia zeznania i wpłaty podatku CIT w roku podatkowym, który zakończył się w okresie:

  • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – do dnia 31 lipca 2020 r.
  • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. dla pozostałych podatników – do dnia 31 maja 2020 r
  • wpłaty należnego podatku wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Zapoznaj się z rozporządzeniem:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.


Wydłużeniu ulega też termin złożenia zeznania podatkowego PIT do 31 maja 2020 roku, co wydłuża o miesiąc kampanię dot. pozyskiwania 1% podatku prowadzoną przez organizacje pożytku publicznego.


PAMIĘTAJ! 

Wydłużenie terminów sprawozdawczości finansowej nie zmienia sposobu złożenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Przeczytaj więcej:

Jak w 2020 r. wysłać do KAS elektronicznie podpisane sprawozdanie finansowe NGO bez działalności gospodarczej?

Nie uległy zmianie terminy sprawozdawczości dla OPP, sprawozdawczości merytorycznej czy cykliczne terminy sprawozdawcze do ZUS czy US.

Przeczytaj więcej:

Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych


Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu sprawozdania finansowego i/lub CIT? Skontaktuj się z nami, nasi doradcy z chęcią Ci doradzą: 

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281.

 

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254.

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną