Wyniki oceny formalnej biznesplanów

Dokonaliśmy już oceny formalnej biznesplanów, które zostały złożone w ramach drugiej edycji projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników. Osoby, które zostały wezwane do poprawy błędów formalnych zapraszamy do naszego biura w celu ich poprawy w przeciągu najbliższych trzech dni roboczych.

Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali pozytywny wynik oceny formalnej. Następnym etapem będzie przekazanie biznesplanów do oceny merytorycznej, która zostanie dokonana przez niezależnych, zewnętrznych ekspertów.

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Zestawienie wyników oceny formalnej złożonych biznesplanów
 w ramach projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”

Numer identyfikacyjny biznesplanuOcena formalna
1/II/2021Pozytywna ocena formalna
2/II/2021Pozytywna ocena formalna
3/II/2021Pozytywna ocena formalna
4/II/2021 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
5/II/2021Pozytywna ocena formalna
6/II/2021Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Zobacz zestawienie wyników oceny formalnej złożonych biznesplanów.


Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną