Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy już oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach III naboru. Wyniki prezentujemy poniżej. Zawiadamiamy jednocześnie, że osoby które uzyskały negatywną ocenę formalną swoich formularzy, zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji do projektu, będą mieć 3 dni robocze na poprawę błędów formalnych.

Będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia dogodnego terminu poprawy błędów formalnych.

Numer identyfikacyjny formularzaOcena formalna
1/III/2022pozytywna
2/III/2022negatywna
3/III/2022pozytywna
4/III/2022pozytywna
5/III/2022pozytywna
7/III/2022pozytywna
8/III/2022negatywna
9/III/2022pozytywna
10/III/2022negatywna

Zobacz pełne zestawienie oceny formalnej formularzy w ramach III naboru.

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną