Wyniki oceny formalnej II edycji Projektu na jednoosobowe działalności gospodarcze

Dokonaliśmy już oceny formalnej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Poniżej znajduje się pełna lista wyników oceny formalnej. Wszyscy, którzy złożyli nam dokumenty otrzymali już wiadomości email odnośnie wyników oceny. Osoby, których formularze zostały ocenione negatywnie zapraszamy do umawiania spotkań w biurze projektu co jest najszybszą możliwością dokonania poprawek formalnych. Poprawa błędów formalnych powinna nastąpić w ciągu trzech dni roboczych tj. do najbliższego wtorku.

ZESTAWIENIE OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
07.10.2021

Numer identyfikacyjny wnioskuOcena formalna
1/II/2021negatywna
2/II/2021negatywna
3/II/2021negatywna
4/II/2021negatywna
5/II/2021negatywna
6/II/2021negatywna
7/II/2021negatywna
8/II/2021negatywna
9/II/2021pozytywna
10/II/2021pozytywna
11/II/2021negatywna
12/II/2021pozytywna
13/II/2021negatywna

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną