Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – jednoosobowe działalności gospodarcze

Dzisiaj dla grupy uczestników III naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” mamy dosyć istotną informację. Poniżej publikujemy pełne zestawienie oceny merytorycznej biznesplanów.

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali pozytywny wynik. Tych, którym się nie udało informujemy, że zgodnie z zapisem regulaminowym (par. 5 ust. 11 i nast. regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego naszego projektu) przysługuje Państwu prawo do odwołania się. Termin na wniesienie odwołania od oceny wynosi 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Numer identyfikacyjny biznesplanuOcena merytoryczna biznesplanu
Ekspert 1
Ocena merytoryczna biznesplanu
Ekspert 2
Ogólna
Punktacja
(liczby całkowite)
3/III/202289 pkt89 pkt89 pkt
4/III/202287 pkt90 pkt89 pkt
1/III/202286 pkt87 pkt87 pkt
2/III/202273 pkt85 pkt79 pkt
6/III/202272 pkt86 pkt79 pkt
5/III/202243 pkt32 pkt38 pkt

Zestawienie biznesplanów odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów w ramach projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy.”

III nabór

18.05.2022

Numer identyfikacyjny biznesplanuOcena merytoryczna biznesplanu
Ekspert 1
Ocena merytoryczna biznesplanu
Ekspert 2
Ogólna
Punktacja
(liczby całkowite)
5/III/202243 pkt32 pkt38 pkt

Informujemy, że zgodnie z zapisami regulaminu projektu od negatywnej oceny merytorycznej biznesplanu przysługuje odwołanie składane do biura projektu w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników oceny.

Zobacz pełne zestawienie ocen merytorycznych biznesplanów złożonych w ramach III naboru do projektu.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną