Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – jednoosobowe działalności gospodarcze

Pierwsze dni 2022 roku są dla nas nie mniej pracowite, niż końcówka ubiegłego roku. Dzisiaj dla grupy uczestników II naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” mamy dosyć istotną informację. Poniżej publikujemy pełne zestawienie oceny merytorycznej biznesplanów.

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali pozytywny wynik. Tych, którym się nie udało informujemy, że zgodnie z zapisem regulaminowym (par. 5 ust. 11 i nast. regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego naszego projektu) przysługuje Państwu prawo do odwołania się. Termin na wniesienie odwołania od oceny wynosi 5 dni roboczych i upływa 11.01.2022 r.

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Numer identyfikacyjny biznesplanuOcena merytoryczna – punktacja
1/II/202181 pkt/ocena pozytywna
2/II/202164 pkt/ocena negatywna
3/II/202187 pkt/ocena pozytywna
4/II/202149 pkt/ocena negatywna
5/II/202177 pkt/ocena pozytywna
6/II/202186 pkt/ocena pozytywna

Zobacz zestawienie oceny merytorycznej złożonych biznesplanów.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną