Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów

Spieszymy donieść, że wszystkie biznesplany uczestników projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały już ocenione przez niezależnych ekspertów. Uczestnicy zostali poinformowani o wymogu posiadania ważnego zaświadczenia US-7, które będzie niezbędne do podpisania umowy o wsparcie finansowe w ramach projektu. Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie wyników oceny merytorycznej. Karty oceny merytorycznej biznesplanów zostaną przesłane drogą mailową.
Jednocześnie informujemy, że od dzisiaj zaczyna biec termin siedmiu dni kalendarzowych na zarejestrowanie działalności w CEIDG. Na dzień podpisania umowy o wsparcie finansowe będziemy potrzebować potwierdzenia rejestracji działalności gospodarczej.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom pozytywnego wyniku. Cieszymy się, że będziemy mogli wszystkim Państwu wypłacić dotacje na utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

Numer identyfikacyjny wnioskuOcena merytoryczna biznesplanu
Ekspert 1
Ocena merytoryczna biznesplanu Ekspert 2Ogólna punktacja
(liczby całkowite)
VII/202199 pkt89 pkt94 pkt
VI/202196 pkt88 pkt92 pkt
II/202191 pkt92 pkt91 pkt
IV/202180 pkt96 pkt88 pkt
VIII/202185 pkt85 pkt85 pkt
III/202189 pkt80 pkt84 pkt
X/202175 pkt93 pkt84 pkt
V/202180 pkt86 pkt83 pkt
IX/202175 pkt84 pkt79 pkt

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną