Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych na miejsca pracy – maj 2024

Po rozmowach z aktualnymi i przyszłymi przedsiębiorcami społecznymi, obradach Komisji i pracach nad kartami oceny merytorycznej wiemy już, kto rozpocznie wkrótce pisanie biznesplanu! 

Istniejący i przyszli przedsiębiorcy społeczni złożyli 11 formularzy rekrutacyjnych, w których zaplanowali utworzenie 62 miejsc pracy. Ogłaszamy dzisiaj listę rankingową, w której kandydaci mogą sprawdzić jaką ilość punktów zdobyli i czy otrzymali ocenę pozytywną czy negatywną.

Już wkrótce zabieramy się do dalszej pracy – kandydatów czeka przygotowanie biznesplanów, które pozwolą nam na podjęcie ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji na stworzenie nowych miejsc pracy.

Zapoznaj się z listą rankingową formularzy rekrutacyjnych

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną