Wyniki odwołań od oceny biznesplanów

Dysponujemy już wynikami powtórnej oceny merytorycznej biznesplanów przeprowadzoną w trybie odwoławczym. Poniżej prezentujemy wyniki.

Jednocześnie przypominamy, że końcowa ocena punktowa danego biznesplanu stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych dokonanych przez dwóch Ekspertów niezależnych, oceniających dany biznesplan. W stosowanej punktacji dopuszcza się wyłącznie liczby całkowite.

W przypadku, gdy Ekspert niezależny, w trybie odwoławczym przyznał mniejszą liczbę punktów niż wynikałoby to z pierwotnej oceny, za ostateczną uznaje się poprzednio przyznaną liczbę punktów. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Numer identyfikacyjny biznesplanuOcena merytoryczna – punktacja
2/II/2021 66 pkt/ocena negatywna
4/II/2021 49 pkt/ocena negatywna

Zobacz zestawienie oceny merytorycznej biznesplanów ocenianych w trybie odwoławczym.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną