Wyniki ponownej oceny formalnej biznesplanów

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy ponownej oceny formalnej biznesplanów, które wymagały poprawy. Po wezwaniu do usunięcia braków i stawieniu się wezwanych w terminie stwierdzamy, że wszyscy poprawili uchybienia. Poniżej zestawienie ponownej oceny formalnej biznesplanów wezwanych do usunięcia braków formalnych. Gratulujemy całej naszej szóstce uczestników. Kolejnym etapem będzie przekazanie biznesplanów do oceny merytorycznej przez niezależnych ekspertów.

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Zobacz wyniki ponownej oceny formalnej biznesplanów zawierających braki

Zobacz ostateczne zestawienie oceny formalnej biznesplanów.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną