Wyniki powtórnej oceny formalnej – dotacje na jednoosobowe działalności gospodarcze

Zakończył się okres na poprawę błędów formalnych popełnionych w formularzach rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, PO WER na lata 2014 – 2020.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki powtórnej oceny formalnej. Gratulujemy osobom, które otrzymały pozytywny wynik. Formularze, które przeszły ocenę formalną zostaną teraz w najbliższych dniach poddane ocenie merytorycznej.
Osobom, których formularze, z racji nie poprawienia błędów formalnych zostały na tym etapie odrzucone polecamy wypatrywać informacji o naborze do III edycji projektu. Planowany start ostatniego naboru w ramach projektu planowany jest na pierwszą połowę przyszłego roku. Wynik powtórnej oceny formalnej nie podlega odwołaniu.

Numer identyfikacyjny wnioskuOcena formalna
1/II/2021pozytywna
2/II/2021negatywna
3/II/2021negatywna
4/II/2021negatywna
5/II/2021negatywna
6/II/2021negatywna
7/II/2021pozytywna
8/II/2021pozytywna
9/II/2021pozytywna
10/II/2021pozytywna
11/II/2021pozytywna
12/II/2021pozytywna
13/II/2021pozytywna

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną