Wyniki procesu rekrutacyjnego projektu na jednoosobowe działalności gospodarcze

Znane są już ostateczne wyniki procesu rekrutacyjnego w ramach drugiej edycji projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy pełną listę z sumowaną punktacją z oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych, rozmów z doradcą zawodowym oraz punktacją dodatkową. Gratulujemy wszystkim, którzy zostali ocenieni pozytywnie i skierowani do odbycia modułu szkoleniowego. Teraz jednak Wojewódzki Urząd Pracy dokona weryfikacji w zakresie zbadania czy zachodzi w stosunku do którejś z osób przesłanka uczestnictwa w tożsamych projektach finansowanych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Będziemy informować na bieżąco o wynikach weryfikacji przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Lista po procesie rekrutacyjnym

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną