Wyniki procesu rekrutacyjnego

Poniżej, w tabeli prezentujemy ostateczne wyniki procesu rekrutacyjnego do projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowa punktacja została przyznana zgodnie z zapisami par. 4 ust. 2 regulaminu rekrutacji do projektu. Wszystkim gratulujemy wyniku. Jednocześnie przypominamy, że najbliższy tydzień to czas na uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność tj. doniesienie do Biura Projektu zaświadczenia z ZUS, kserokopii świadectwa pracy/ostatniej umowy cywilnoprawnej, potwierdzenia pobierania nauki, kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności itp.

Blok szkoleniowy dla całej dwunastki uczestników rozpocznie się po długim weekendzie majowym. Przed szkoleniami, które odbędą się w formie zdalnej za pomocą platformy Zoom wszyscy uczestnicy będą przez nas proszeni o podpisanie tzw. umów na usługi szkoleniowe. Termin podpisania umów jest uzależniony od terminu weryfikacji ostatecznej listy rankingowej przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Przypominamy, że Biuro Projektu przy ul. Pomorskiej 40 w Łodzi jest czynne pon, śr w godz. 10-18 oraz wt, czw. i pt. 8-16.

Numer identyfikacyjny wnioskuOcena merytoryczna – punktacjaOcena doradcy zawodowego – punktacjaDodatkowa punktacjaPunktacja końcowa
16/202137361588
18/202133381586
15/202137331585
8/202129381582
17/202126391580
14/202126371578
4/202127351577
10/20214134075
13/202126331574
11/202128281571
1/20213238070
9/20212637063

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną