XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu – relacja

Podczas tegorocznej XXXI edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu zorganizowaliśmy panel dyskusyjny „Zachęty podatkowe dla przedsiębiorców a 1% podatku z CIT dla organizacji pożytku publicznego”.

W panelu wzięła udział kierowniczka Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dr Maria Supera-Markowska, senator RP Krzysztof Kwiatkowski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski oraz wiceprezes Fundacji trzeci.org Łukasz Gorczyński. Za moderację dyskusji odpowiadała wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich Ilona Pietrzak.

Punktem wyjścia do rozmowy był dokument „Założenia do projektu przepisów wprowadzających w polskim systemie prawa 1% odpis z podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego” przygotowany na zlecenie Instytutu przez dr Marię Supera-Markowską.

Podczas panelu dyskutanci poruszyli kwestie obowiązujących w polskim prawie ulg podatkowych dla przedsiębiorców wspierających cele pożytku publicznego. Zaznaczono, że w niewystarczający sposób przyczyniają się one do budowania filantropii. Z tego też względu, warto rozważyć scenariusz wprowadzenia dodatkowych zachęt podatkowych dla przedsiębiorców, którzy chcą mądrze korzystać ze swoich pieniędzy, czasu i wiedzy. Jedynym z takich rozwiązań jest wprowadzenie 1% z podatku CIT przekazywanego na rzecz OPP.

Paneliści zgodnie poparli pomysł wprowadzenia mechanizmu 1% podatku od firm i zadeklarowali włączenie się w prace nad jego wdrożeniem.

Relacja zdjęciowa, 6 września 2022 r., XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną