Zachęty podatkowe a 1% podatku z CIT na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Trzy dni konferencji, ponad trzysta debat i cztery tysiące gości z Europy, Azji Centralnej i USA. Karpacz po raz trzeci stanie się centrum obrad Forum Ekonomicznego – wydarzenia, od trzydziestu lat skupiającego liderów politycznych, gospodarczych i społecznych. Na konferencji nie zabraknie również tematów związanych z filantropią i 1% od firm, a to za sprawą organizowanego przez nas panelu „Zachęty podatkowe dla przedsiębiorców a 1% podatku z CIT dla organizacji pożytku publicznego”

TERMIN PANELU: 6 września 2022

MIEJSCE: XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu

CZAS TRWANIA: 120 minut | 14:30 – 15:30

ORGANIZATOR PANELU: Instytut Spraw Obywatelskich

KONTEKST

Wciąż żyjemy w nadzwyczajnym, także gospodarczo, stanie wojny na Ukrainie oraz zagrożenia epidemicznego. Interesy większości firm zostały zakłócone. Niemniej, wiele z nich, w odruchu społecznej odpowiedzialności pospieszyło z pomocą tym, którzy tej pomocy dziś najbardziej potrzebują. Co zrobić, by energia ta nie pozostała na poziomie jednorazowej pomocy finansowej czy materialnej? W końcu nadal mamy bardziej do czynienia z działalnością charytatywną niż filantropią, która ma na celu stałe zmiany społeczne, poprawę jakości życia lokalnych zbiorowości, czy grup społecznych. To inwestycja społeczna.

Działalność filantropijna jest przez przedsiębiorców traktowana jako posunięcie strategiczne. Mimo, że nadal wypływa z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy na każdym etapie jej realizacji konieczne jest wykorzystywanie narzędzi biznesowych oraz analiz, aby jak najefektywniej diagnozować potrzeby społeczne. Obecnie wprowadza się tzw. Impact Investing. Podejście to skupia się głównie na generowaniu zysków, jednak tylko i wyłącznie jako skutek uboczny rozwiązywania problemów społecznych.

Sprostanie wyzwaniom przed którymi stoimy, możliwe jest tylko przy sprawnej współpracy pomiędzy rządami, biznesem, organizacjami społecznymi oraz społeczeństwem.

Nadal daleko nam do skali pomagania, jaką charakteryzują się najbardziej dojrzałe rynki na świecie. Dlatego warto rozważyć scenariusz wprowadzenia dodatkowych zachęt podatkowych dla przedsiębiorców, którzy chcą mądrze korzystać ze swoich pieniędzy, czasu i wiedzy.

Warto połączyć ten aspekt ze scenariuszem wprowadzenia w Polsce rozwiązania polegającego na możliwości alokacji przez płatników podatku CIT (Corporate In­come Tax), 1% wartości podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zasadniczo pomysł bazowałyby na pewnych elementach dobrze już znanego mechanizmu alokacji 1% PIT, z tym, że dysponentem podatku byłyby firmy, a nie osoby fizyczne.

Bazując na doświadczeniach słowackich wśród kluczowych korzyści takiego rozwiązania wymienić można: dodatkowe środki w wysokości ok. 500-600 mln zł rocznie dla OPP. Naturalnym staje się, że firmy będą chętniej zostawiały 1% z CIT lokalnie – tu gdzie działają, skąd zatrudniają pracowników. Co za tym idzie, większość środków z 1% CIT będzie wydatkowana na projekty ważne dla lokalnej społeczności, w których dana firma funkcjonuje.

1% z CIT może być narzędziem, które ma szansę połączyć środowiska pozarządowe, polityczne, samorządowe i przedsiębiorców. Bo na te trudne czasy po prostu potrzebujemy 1% z CIT.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie dokument „Założenia do projektu przepisów wprowadzających w polskim systemie prawa 1% odpis z podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego”.

GOŚCIE ZAPROSZENI DO DYSKUSJI

  1. Krzysztof Kwiatkowski – Senator VII i X kadencji (2007–2011, od 2019), poseł na Sejm VII kadencji (2011–2013). W latach 2009–2011 minister sprawiedliwości, w latach 2009–2010 prokurator generalny, w latach 2013–2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli.
  2. Grzegorz Baczewski – Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. Członek Executive Bureau i Komitetu Wykonawczego BusinessEurope. Członek Rady Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący rady nadzorczej ZUS i były przewodniczący Rady Rynku Pracy. Doktor nauk ekonomicznych.
  3. Dr Maria Supera-Markowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2018-2020 ekspert w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów
  4. Łukasz Gorczyński – wiceprezes Fundacji trzeci.org, członek zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny. Doradca i szkoleniowiec w Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych. Przewodniczący zespołu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Proste prawo dla NGO”.

Moderator: Ilona Pietrzak – Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich

WIĘCEJ INFORMACJI O KAMPANII:

  1. 1% podatku od firm dla OPP – założenia do ustawy – Założenia do projektu przepisów wprowadzających w polskim systemie prawa 1% odpis z podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego.
  2. 1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego” – ekspertyza Instytutu Spraw Obywatelskich opracowana przez Jakuba Wygnańskiego (diagnoza wraz z rekomendacjami).
  3. Na trudne czasy potrzebujemy 1% CIT. Można to zrobić „od ręki”. Skorzystają wszyscy” – wywiad z Jakubem Wygnańskim – współtwórcą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym mechanizmu 1% podatku z PIT, prezesem Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.
  4. Czas na równe traktowanie podatników” – wywiad z Marią Supera-Markowską – doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorką kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa finansów publicznych, prawa podatkowego oraz prawa bilansowego.
  5. „1% z podatku CIT dla organizacji pożytku publicznego? Czy samorząd na tym straci, czy zyska?” – artykuł z Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota.

Zapraszamy!

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną