Zakończenie naboru formularzy rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy

Dn. 12 października 2022 r. oficjalnie zamykamy nabór formularzy rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia w PS) w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”.

Nabór trwał od 12 maja 2021 r. w formule ciągłej. Otrzymaliśmy 27 formularzy rekrutacyjnych od istniejących podmiotów oraz grup nieformalnych. Umowy na utworzenie miejsc pracy podpisaliśmy z 18 podmiotami, które utworzyły 84 nowe miejsca pracy.

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na odważny krok i zawalczyli o dotację na utworzenie nowych miejsc pracy. Chociaż środki finansowe są wyczerpane, to nasi doradcy wciąż działają – jeśli chcecie przygotować siebie i swój podmiot do skorzystania z dotacji w latach 2023/2024 – zapraszamy do kontaktu.


Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych, osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną