Zapraszamy na spotkanie: Źródła finansowania działań podmiotów z sektora ekonomii społecznej

Wraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zapraszamy na spotkanie pn. „Źródła finansowania działań podmiotów z sektora ekonomii społecznej„, organizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. Spotkanie odbędzie się 26 września 2023 r., w godz. 12.00- 16.00 w siedzibie Inkubatora Inicjatyw Społecznych w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 38).

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych.

O czym będzie mowa?

  • Kierunki działań dla sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim.
  • Fundusze Europejskie dla województwa łódzkiego.
  • Źródła finansowania działań dla podmiotów z sektora ekonomii społecznej, w tym dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
  • Zasady tworzenia partnerstw projektowych.

Zapoznaj się z pełnym programem

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać skan do dnia 21.09.2023 r. na adres: es.lodzkie@rcpslodz.pl (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Anitą Wilczyńską lub Anną Borowińską pod numerem telefonu 42 203 48 27.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną