Zapraszamy na webinar: „Praktyczne wypełnienie druków CIT za 2020 w organizacji pozarządowej”

Zapraszamy do udziału w webinarze „Praktyczne wypełnienie druków CIT za 2020 w organizacji pozarządowej” 25 marca 2021 r. w godz. 9.00-14.00. Podczas webinaru uzyskasz niezbędną wiedzę, która ułatwi Ci przygotowanie druków CIT za 2020 rok w organizacji pozarządowej.

Kiedy?: 25 marca 2021 r. w godz. 9.00-14.00

Gdzie?: platforma ZOOM

Jak dołączyć do spotkania na ZOOM?

ZOOM jest prostą w obsłudze aplikacją do organizacji spotkań online. Wszystkie osoby, które zakwalifikują się do udziału w spotkaniu otrzymają link umożliwiający dołączenie do szkolenia. Jeśli nie korzystałeś jeszcze z ZOOMa, obejrzyj krótki tutorial

Koszt: 230 zł brutto – oferta promocyjna, wyjściowy koszt to 699 zł

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem webinaru jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych, sp. z o.o. non profit i spółdzielniach socjalnej z organem podatkowym. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie nowych druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D. Podczas webinaru zostanie w praktyce przedstawiony sposób wypełniania zeznania podatkowego za 2020 r. na wybranych przykładach.

Dla kogo?

 • przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych (w tym: fundacji, stowarzyszeń, sp. z o.o. not for profit oraz spółdzielni socjalnych),
 • osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego w w/w podmiotach,
 • przedstawiciele biur księgowych obsługujących w/w podmioty.

Program webinaru

 1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacji pozarządowych, sp. z o.o. non profit i spółdzielni socjalnych oraz organizacji pożytku publicznego.
 2. Przychody i koszty podatkowe w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
 3. Przychody i koszty organizacji pozarządowych, sp. z o.o. non profit , spółdzielni socjalnych ujęciu rachunkowym i podatkowym.
 4. Fundusz statutowy a przychód podatkowy.
 5. Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych, sp. z o.o. non profit , spółdzielni socjalnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 6. Powstanie obowiązku opodatkowania dochodu w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej.
 7. Praktyczne wypełnienie nowych druków CIT.
 8. Zasady wykazywanie organom podatkowym otrzymanych darowizn.

Webinar poprowadzi

Justyna Janota

Justyna Janota: Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”, w 2017 studia podyplomowe „Profesjonalna akademia coachingu” oraz w 2019 studia podyplomowe „Doradca biznesowy”.

Justyna Janota, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w1 obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca.

Jest prezesem Fundacji, Spółdzielni Socjalnej oraz Sp. z o.o., posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w webinarze prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres karolina.fijolek@instytut.lodz.pl do dn. 24 marca 2021 roku do godz. 08.00.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Koszt udziału w webinarze: 230 zł brutto 699 zł

Więcej informacji udziela:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną