Zapraszamy na wizytę studyjną w woj. śląskim

Zapraszamy na wizytę studyjną w dniach 17-18 czerwca 2019 r. Podczas wyjazdu odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej w woj. śląskim. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

Kto może wziąć udział w wizycie?

Zapraszamy przede wszystkim osoby, które są zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej wspierającego osoby z niepełnosprawnościami. Szczególny nacisk kładziemy tym razem na osoby, które planują założenie Zakładu Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej i już podjęły działania w tym kierunku.

W wyjeździe mogą wziąć udział mieszkańcy, organizacje i samorządy z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego.

Cel wizyty:

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznają przykłady dobrych praktyk z zakresu prowadzenia podmiotów reintegracyjnych i przedsiębiorstw społecznych. Dobór wizytowanych podmiotów nie jest przypadkowy – to organizacje, które z powodzeniem prowadzą reintegrację społeczną i zawodową osób z obszaru wykluczenia społecznego. Uważamy, że możliwość rozmowy i obserwowania pracy innych przedsiębiorców społecznych jest doskonałym sposobem na ulepszenie swojej działalności.

Wizytowane podmioty:

Zakład Aktywności Zawodowej w ŻORACH

Zakład Aktywności Zawodowej w Lalikach

Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina

 

Szczegółowy program wizyty studyjnej (pdf)

 

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się na wizytę studyjną, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i dostarczyć go do Organizatora do 7 czerwca 2019 r. Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby INSPRO na ul. Pomorskiej 40 w Łodzi, pocztą tradycyjną (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki), pocztą elektroniczną na adres e-mail justyna.matusiak@instytut.lodz.pl lub albo faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji. Im lepiej uargumentujesz, dlaczego właśnie Ty powinnaś/powinieneś z nami pojechać, masz tym większa szansę na zakwalifikowanie się. Zachęcamy, by z każdego powiatu zgłaszały się reprezentacje składające się z przedstawiciela samorządu oraz ngo.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Justyna Matusiak

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl,

tel. 512 034 254  | 42 630 17 49

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną