Zarządzie, sprawozdanie finansowe podpiszesz bezpłatnie profilem zaufanym

Organizacje pozarządowe, dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, do 31 marca muszą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdania za 2018 rok muszą być zarówno sporządzane, jak i podpisywane oraz składane w formie elektronicznej. Dla członków zarządów organizacji pozarządowych oznacza to konieczność dysponowania jedną z dostępnych form elektronicznego potwierdzenia tożsamości (elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP).

Pod sprawozdaniem finansowym podpisuje się osoba, której dana organizacja powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz wszyscy członkowie organu zarządzającego – w przypadku większości organizacji oznacza to wszystkich członków zarządu.

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, dzięki której pod dowolnym dokumentem można złożyć wiele podpisów, tzn. podpisać dokument przy pomocy profili zaufanych (ePUAP) kilku osób. Udostępniona usługa najprawdopodobniej pozwoli organizacjom uniknąć kosztów związanych z opłatami za elektroniczny podpis kwalifikowany dla wszystkich członków zarządu (profil ePUAP zakłada się bezpłatnie) – wymagane jest jednak, aby wszyscy członkowie zarządu mieli profile zaufane.

Jak podkreśla portal ngo.pl, na razie nie ma oficjalnego komunikatu wydanego przez administrację skarbową i Krajowy Rejestr Sądowy, że udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji usługa zalecana jest organizacjom pozarządowym przy realizacji obowiązku sprawozdawczego w 2019 r. Podobnie nie udostępniono dotąd bezpłatnych narzędzi do tworzenia elektronicznych sprawozdań.

Jak założyć profil zaufany?

Najłatwiej jest to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, jednak nie wszystkie banki świadczą taką usługę. Jeśli naszego banku nie ma na liście bądź nie korzystamy z e-bankowości, należy:

  • wejść na stronę profilu zaufanego albo na stronę ePUAP;
  • kliknąć Zarejestruj się;
  • wypełnić formularz;
  • ponownie kliknąć Zarejestruj się;
  • w ciągu 14 dni od złożenia wniosku udać się z dowodem osobistym do wybranego punktu potwierdzającego i potwierdzić założenie profilu zaufanego.

Lista punktów potwierdzających

Zakładanie profilu dla organizacji

Po założeniu profilu zaufanego i zalogowaniu się na platformę ePUAP, można także założyć profil dla swojej organizacji pozarządowej – warto to zrobić, gdyż dzięki temu w jednym miejscu będziemy mieli wgląd do wszystkich dokumentów podpisanych i wysłanych elektronicznie w imieniu organizacji. Aby założyć profil ePUAP dla organizacji, należy:

  • zalogować się na osobiste konto na ePUAP;
  • znaleźć opcję „utwórz nowy profil dla firmy lub instytucji”;
  • zaznaczyć podmiot, dla którego zakładamy profil zaufany (może to być fundacja bądź organizacja społeczna – dla stowarzyszeń i klubów sportowych);
  • wypełnić formularz z danymi naszej organizacji.

Profil organizacji może założyć dowolna osoba z zarządu – najlepiej taka, która ma uprawnienia do reprezentowania organizacji. Osoba fizyczna może założyć więcej niż jeden profil organizacji.


Przeczytaj więcej:

Profil zaufany umożliwia podpisanie sprawozdania finansowego NGO

Profil zaufany – polecamy wszystkim członkom zarządów

Jak przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu sprawozdania finansowego za 2018 rok? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołeke-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną