Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony nabór wniosków w ramach Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021. Kandydaci mogą ubiegać się o tytuł Laureata lub Podmiotu Certyfikowanego w pięciu kategoriach.

Kategorie konkursowe:

 • Kategoria I. Debiut roku – kandydaci podmioty ekonomii społecznej (PES) zarejestrowane w 2020 roku;
 • Kategoria II. Najlepszy pracodawca – kandydaci PES, prowadzący działalności od co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden roku obrotowy,
 • Kategoria III. Sukces rynkowy – kandydaci PES, prowadzący działalności od co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden roku obrotowy,
 • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS – kandydaci PES, prowadzący działalności od co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden roku obrotowy, dotyczy przedsięwzięć nieocenianych dotąd w poprzednich edycjach Konkursu,
 • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd – kandydaci gminy pub powiaty.

Nagrody w Konkursie:

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
 • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
 • produkcji filmów o działalności laureatów,
 • udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
 • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Dowiedz się więcej o konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021


Sprawdź, kto otrzymał Znak w 2020 r. Wśród podmiotów certyfikowanych znalazły się organizacje, z którymi współpracujemy i które od lat wspieramy:

 • Spółdzielnia Socjalna POP w kategorii Najlepszy pracodawca,
 • Fundacja ITFF w kategorii Sukces rynkowy.

Chcesz zdobyć Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla podmiotów ekonomii społecznej z z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego.

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648

Dla podmiotów ekonomii społecznej z Łodzi prowadzących działalność ekonomiczną

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną