Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego, do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

UWAGA: Nabór wniosków został wydłużony do 4 maja 2022 r.

Kandydaci mogą ubiegać się o tytuł Laureata lub Podmiotu Certyfikowanego w pięciu kategoriach:

 1. Kategoria I. Debiut roku – podmioty ekonomii społecznej (PES) zarejestrowane w 2021 roku;
 2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca – kandydaci PES, prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden roku obrotowy,
 3. Kategoria III. Sukces rynkowy – kandydaci PES, prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden roku obrotowy,
 4. Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną – kandydaci PES prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden rok obrotowy. Warunkiem udziału jest zgłoszenie przedsięwzięcia finansowanego pożyczką ze środków EFS, które nie było podstawą do przyznania certyfikatu w ramach tej kategorii w poprzednich edycjach konkursu;
 5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd – kandydaci gminy lub powiaty.

Nagrody w Konkursie:

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 10 000 zł (dla kategorii I–IV),
 • zagranicznej wizyty studyjnej lub wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności (w zależności od sytuacji epidemicznej),
 • produkcji filmów o działalności laureatów,
 • udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I–IV).

Podmioty Certyfikowane otrzymają nagrody w postaci:

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 3 000 zł (dla kategorii I–IV),
 • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.


W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.


Dowiedz się więcej o konkursie: https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/


Chcesz zdobyć Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej i potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność organizacje pozarządowe z Łodzi prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): 

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną