Zgłoś organizację do Informatora Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Łódzkiego na rok 2020

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przygotowuje kolejną edycję Informatora Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Łódzkiego.

Informator ma za zadanie wyróżnić produkty i usługi ekonomii społecznej spośród oferty przedsiębiorstw komercyjnych. Będzie dystrybuowany wśród jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych osób, które mogą być zainteresowane ofertą lokalnych przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Zamieszczenie informacji w Informatorze jest bezpłatne i odbywać się będzie po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Formularz wraz z logiem i zdjęciami należy odesłać na adres mailowy m.nowak@rcpslodz.pl

Więcej informacji udziela Regionalne Centrum Polityki Społecznej pod nr telefonu 42 203 48 27. 

Zgłoszenia do Informatora należy nadsyłać do 31 sierpnia 2020 r. 


Potrzebujesz wsparcia w związku z przygotowaniem swojej oferty do Informatora? Skontaktuj się z nami, nasi doradcy z chęcią Ci pomogą: 

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną