Zmarł Robert Goździk, prezes Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”

W sobotę 12 stycznia zmarł niespodziewanie pan Robert Goździk, prezes Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy tę wiadomość. Pan Robert był niezwykłym człowiekiem – spółdzielcą, społecznikiem. Jako prezes spółdzielni socjalnej dawał ludziom nie tylko pracę – przywracał im godność. Dla nas był to zaszczyt pracować z takim Człowiekiem.

Składamy na ręce Rodziny oraz Pracowników Spółdzielni najszczersze wyrazy współczucia.


W czasie, gdy pan Robert Goździk był prezesem Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”, otrzymała ona wiele nagród i wyróżnień, podkreślających sprawność i celowość działania tego przedsiębiorstwa społecznego:

  • Kreator Miejsc Pracy w 2015 roku,
  • Lodołamacz 2015 w kategorii Otwarty Rynek Pracy,
  • Mentoring PwC w konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 2016 roku,
  • Certyfikat Zakup Prospołeczny od 2017 roku,
  • Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategorii „Przedsięwzięcie PES sfinansowane/współfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” w 2018 r.

To tylko kilka z nich, ale i to świadczy o ogromnej pracy, jaką pan Robert wraz ze swoim zespołem wykonywali na rzecz walki z wykluczeniem społecznym mieszkańców Rawy Mazowieckiej i Białej Rawskiej.

Pracując z panem Robertem przyczyniliśmy się od 2016 roku do utworzenia w Spółdzielni 9 nowych miejsc pracy dla osób, którym najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie.


Na zdjęciu pan Robert Goździk z dyplomem potwierdzającym otrzymanie dotacji na stworzenie 3 nowych miejsc pracy w Spółdzielni, grudzień 2018 r.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną