Zmiany w polityce lokalowej dla NGO

Organizacje pozarządowe będą korzystać z nowych, bardziej transparentnych zasad przy ubieganiu się o lokale z miejskiego zasobu. Proponowane zmiany dotyczą zarówno użyczenia, jak i najmu lokali.

Użyczenie lokali dla podmiotów trzeciego sektora będzie odbywać się w trybie konkursowym.

– Tryb konkursowy daje szanse porównania ofert, gdyż nie będą one już rozpatrywane jednostkowo. W opiniowaniu wniosków udział będzie brała również strona pozarządowa, bowiem decyzje będzie podejmowała komisja – tłumaczy Grzegorz Justyński, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej.

Użyczenie będzie mogło być powiązane z realizacją określonego zadania publicznego.

W kwestii najmu lokali proponuje się preferencyjne warunki dla organizacji pozarządowych.

– Wprowadzamy jednolitą stawkę dla organizacji pozarządowych – 5,28 zł za metr kwadratowy. Jest to koszt utrzymania lokalu w zasobie miejskim czyli niezbędne minimum. Dodatkowo, organizacja będzie mogła się ubiegać o obniżenie stawki do 50 procent – mówi Andrzej Chojnacki, dyrektor Biura Gospodarki Mieszkaniowej.

O preferencyjną stawkę czynszu będą mogły ubiegać się organizacje, które prowadzą działania istotne dla miasta i wpisujące się w jego programy strategiczne.

Preferencje będą mogły przysługiwać również organizacjom podnajmującym lokal i prowadzącym działalność gospodarczą. Uzyskane dochody muszą być w całości przeznaczone na działalności statutową organizacji ściśle powiązaną z politykami miasta.

– Będzie łatwiej i taniej dla organizacji, które faktycznie coś dla miasta robią. Łatwiej będzie wreszcie spółdzielniom socjalnym, nie będą one traktowane jak działalność typowo gospodarcza. To dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy mimo trudnej sytuacji życiowej, są w stanie wykrzesać z siebie iskrę przedsiębiorczości i próbują coś zmienić – mówi Jacek Jędrzejczak, prezes Fundacji Ferso.

Proponowane rozwiązania to efekt kilkumiesięcznych prac miasta i przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu „4 kąty dla III sektora”.

Główne zmiany w polityce lokalowej

Użyczenie:

– wprowadzenie zasady użyczenia drogą konkursu,

– wprowadzenie wzoru wniosku o użyczenie i kryteriów oceny,

– wprowadzenie zasady połączenia użyczenia z realizacją zadania publicznego wpisującego się w priorytetowe obszary strategiczne miasta,

– wprowadzenie sprawozdawczości za działalność prowadzoną w użyczonym lokalu,

Najem:

– wprowadzenie jednej kategorii stawek czynszu dla wszystkich organizacji działających w różnych sferach pożytku publicznego i prowadzących działania wpisujące się w politykę Miasta (dotychczas, wyróżnione w tym względzie były tylko organizacje działające w trzech obszarach – prowadzące działalność charytatywną, na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych),

– zmiana wysokości stawek czynszu dla organizacji pozarządowych (w sferach I-IV zaproponowano stałą stawkę czynszu 5,28 zł/m2 (jest to stawka min. gwarantująca zwrot kosztów utrzymania lokalu),

– wprowadzenie odrębnej kategorii stawek czynszu dla spółdzielni socjalnych,

– wprowadzenie komisji ds. preferencji najmu, która oceniać będzie wnioski organizacji o obniżenie stawki czynszu do 50%,

– wprowadzenie wzoru wniosku o najem lokalu na preferencyjnych zasadach,

– wprowadzenie możliwości uzyskiwania preferencyjnych stawek również dla organizacji podnajmujących lokal bądź prowadzących działalność gospodarczą (której zyski przeznaczane są na realizację zadań określonych w Politykach Miasta Łodzi).

Źródło: http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną