Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego

21 kwietnia 2022 r. weszły zmiany do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – nowe brzmienie zyskał artykuł 11b ustawy. Przeczytaj, co to oznacza dla organizacji pozarządowych.

Skąd zmiana w ustawie?

Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego zawarta została w ustawie z dnia 24 lutego 2022 r. o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami. Ten dość odległy od pożytku akt prawny był projektem poselskim.

Na czym polega zmiana w ustawie?

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym, w myśl ustawy o pożytku, opiera się na otwartych konkursach. Ustawa przewiduje również również tryby wyjątkowe. Jeden z nich zapisany jest w artykule 11b – pozwala w wyjątkowych sytuacjach zrezygnować z trybu konkursowego przy zlecaniu realizacji zadań. Zmieniono artykuł w sposób dający Premierowi większe możliwości rezygnacji z trybu konkursowego. Usunięto jedną z przesłanek mówiącą o ochronie życia lub zdrowia ludzkiego. Premier będzie mógł zatem zlecić realizację zadań z pominięciem konkursu „w szczególności ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny”.

Nowe brzmienie artykułu 11b

Prezes Rady Ministrów może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w szczególności ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny.

Przeczytaj więcej

Weszły w życie najnowsze zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego

Zmiana ustawy o pożytku. Łatwiejsze zlecanie zadań bez konkursu

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną