Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać – podpisz petycję

W Polsce ok. 200 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych pobiera świadczenia i nie może dorobić do nich ani złotówki. „Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać” to petycja „Dom to Praca”, jednej z inicjatyw INSPRO, w której można poprzeć umożliwienie opiekunom łączenia pobierania świadczeń z dorabianiem.

Dowiedz się więcej i podpisz petycję

By otrzymać którekolwiek ze świadczeń [w wysokości 520 zł lub 1406 zł] opiekun musi w pełni zrezygnować z jakiejkolwiek aktywności o charakterze zarobkowym. Są tacy opiekunowie, którzy mogli i chcieliby dorobić od czasu do czasu do świadczeń, gdyby prawo tego nie zabraniało – tak potrzebę wprowadzenia zmian prawnych ocenia dr Rafał Bakalarczyk, ekspert kampanii „Dom to Praca”, badacz polityki wobec osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, od lat zaangażowany w działalność społeczną w tym zakresie.

W Centrum KLUCZ popieramy petycję „Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać”, ponieważ wiemy, że otwartymi na elastyczne zatrudnienie i rozumiejącymi wyjątkowe potrzeby swoich pracowników pracodawcami są podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Uważamy, że część opiekunów, którym umożliwiono by połączenie pobierania świadczeń z dorabianiem, znalazłoby możliwość dorabiania w ekonomii społecznej.

Takim rodzicem mógłby być Tomek, który jest ojcem niepełnosprawnej córki. Poznaj jego historię, którą opowiedział w spocie „Pozwól opiekunom dorabiać”.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną