Znak Jakości Ekonomii Społecznej – edycja 2023

Już po raz kolejny Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego do udziału w konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej. Celem certyfikatów jest wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych oraz tych, które z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną.

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2023 r.

Kandydaci mogą ubiegać się o tytuł Laureata lub Podmiotu Certyfikowanego w pięciu kategoriach:

  1. Kategoria I. Debiut roku – podmioty ekonomii społecznej (PES) zarejestrowane w 2022 roku;
  2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca – kandydaci PES, prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden roku obrotowy,
  3. Kategoria III. Sukces rynkowy – kandydaci PES, prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden roku obrotowy,
  4. Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną – kandydaci PES prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden rok obrotowy. Warunkiem udziału jest zgłoszenie przedsięwzięcia finansowanego pożyczką ze środków EFS, które nie było podstawą do przyznania certyfikatu w ramach tej kategorii w poprzednich edycjach konkursu;
  5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd – kandydaci gminy lub powiaty.

Nagrody w Konkursie:

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

  • pakietów doradczo-szkoleniowych (dla kategorii I–IV),
  • krajowej i zagranicznej wizyty studyjnej,
  • produkcji filmów o działalności laureatów,
  • udziału w targach branżowych (dla kategorii I–IV).

Podmioty Certyfikowane otrzymają nagrody w postaci pakietów doradczo-szkoleniowych (dla kategorii I–IV).

Dowiedz się więcej o konkursie: https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/


Chcesz zdobyć Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej i potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność organizacje pozarządowe z Łodzi prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): 

organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną