Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – edycja 2019

Do 29 marca 2019 r. przedsiębiorstwa społeczne oraz samorządy mogą ubiegać się o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Przyznanie Znaku ma na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządów, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Certyfikaty przyznawane są w pięciu kategoriach:

  • Kategoria I. Debiut roku,
  • Kategoria II. Najlepszy pracodawca,
  • Kategoria III. Sukces rynkowy,
  • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych EFS,
  • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

>>Sprawdź, jakie są warunki uczestnictwa w poszczególnych kategoriach

Korzyści dla laureatów:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące wsparcie:

  • za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci) – możliwość skorzystania z doradztw, szkoleń i innych usług wspierających rozwój działalności,
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane) – możliwość skorzystania z doradztw, szkoleń i innych usług wspierających rozwój działalności.

Zapoznaj się z ulotką

Jak zdobyć certyfikat?

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie mogą składać wnioski w odpowiedniej dla siebie kategorii za pośrednictwem generatora wniosków.


Chcesz zdobyć Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – skontaktuj się z nami:

kontakt
Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim: Marta Stępniak,e-mail: marta.stepniak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49.

Jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254 | 42 630 17 49.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną