Znamy wyniki oceny biznesplanów w II naborze

Komisja Oceny Biznesplanów podjęła decyzję, które podmioty otrzymają bezzwrotną dotację i będą mogły sfinansować powstanie nowych miejsc pracy.

Komisja oceniała biznesplany złożone przez osoby prawne i osoby indywidualne w ramach II naboru na wsparcie na utworzenie miejsca pracy.

Zapoznaj się z listą rankingową po ocenie biznesplanów

Już niedługo:

  • powstaną dwie nowe spółdzielnie socjalne oraz jedna fundacja,
  • dwie fundacje przekształcą się w przedsiębiorstwa społeczne.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną