Materiały do promocji kampanii #1Procentodfirm

Informacja prasowa:

1% podatku od firm? Nowy mechanizm wsparcia organizacji pożytku publicznego

Instytut Spraw Obywatelskich prowadzi kampanię 1% podatku od firm dla organizacji społecznych. Kampania ma na celu wprowadzenie możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez przedsiębiorców płacących podatek CIT. Należy podkreślić, że nie jest to nowy podatek. Jest to oddanie firmie decyzji na co trafia jej 1% z podatku CIT.

W Polsce od 2004 roku osoby fizyczne mogą przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Z tej możliwości skorzystało w zeszłym roku 15,3 mln podatników (dane Ministerstwa Finansów). Dla organizacji społecznych oznaczało to zastrzyk finansowy na poziomie 972,7 mln zł. Pieniądze te organizacje przeznaczają m.in. na pomoc dzieciom, ochronę przyrody, walkę o prawa obywateli, czyste powietrze czy bezpieczną żywność.

A gdyby taką samą możliwość stworzyć przedsiębiorcom? Polska byłaby drugim po Słowacji krajem, który wprowadzi to rozwiązanie – podobnie jak kiedyś wprowadziliśmy 1% PIT na wzór węgierski.

Bazując na doświadczeniach słowackich wśród kluczowych korzyści takiego rozwiązania wymienić można: dodatkowe środki w wysokości ok. 500-600 mln zł rocznie dla OPP. Naturalnym staje się, że firmy będą chętniej zostawiały 1% z CIT lokalnie – tu gdzie działają, skąd zatrudniają pracowników. Co za tym idzie, większość środków z 1% CIT będzie wydatkowana na projekty ważne dla lokalnej społeczności, w których dana firma funkcjonuje. Daje to szanse na pozyskanie większych środków przez OPP spoza czołówki listy Ministerstwa Finansów. (Dla przypomnienia, w Polsce do zbierania 1% podatku uprawnionych jest ponad 8,9 tys. organizacji. W praktyce jednak 50% wpłat trafia do 15 pierwszych NGO’sów z listy Ministerstwa Finansów. Są to w większości organizacje, które zbierają na tzw. subkonta konkretnych podopiecznych).

To także możliwość włączenia załogi, związku zawodowego, rady pracowników, a nawet klientów w proces decyzyjny – kogo wesprzeć 1% (w myśl: wspólnie wypracowaliśmy zysk, razem zdecydujmy, której organizacji przekażemy 1%).

Na Słowacji mechanizm ten dodatkowo połączono z zachętą do filantropii. Jeśli firma przekazuje w postaci darowizny na NGO min. połowę procenta sumy, którą chce odpisać, wtedy uzyskuje prawo do przekazania 2% podatku. Spowodowało to, że nastąpił gwałtowny wzrost tych przedsiębiorstw, które wyrównują fundusze z odpisu procentowego przeznaczane na organizacje pozarządowe swoimi własnymi.

Ilona Pietrzak, wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich mówi, że 1% z CIT może być narzędziem, które ma szansę połączyć środowiska pozarządowe, polityczne, samorządowe i przedsiębiorców. Bo na te trudne czasy po prostu potrzebujemy 1% z CIT. Potrzeba woli politycznej, a o tę zawsze łatwiej, gdy jest poparcie społeczne. Dlatego bardzo zachęcam do podpisania petycji na: www.instytutsprawobywatelskich.pl/1-procent-od-firm-podpisz-petycje/ – dodaje.

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kołomańska-Denys
e-mail: 
patrycja.kolomanska-denys@instytut.lodz.pl
tel: 
519-300-646

Grafiki do pobrania:

Aby pobrać grafiki kliknij na obrazek i wybierz otwórz w nowym oknie, a następnie zapisz jako.

Logo kampanii:

logo kampanii 1% CIT

Grafiki promujące:


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną