Chcę powiększyć mój zespół

Czasem w życiu organizacji przychodzi taki czas, że wraz z rozwojem brakuje rąk do pracy. Czasem potrzeba osoby na pokładzie, która podejmie się nowych obowiązków. Mamy na to rozwiązanie – dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy.

Dlaczego warto utworzyć nowe miejsca pracy przy naszym wsparciu?

  • Otrzymasz wsparcie finansowe na rozruszanie działalności: 35.212,00 zł – możliwość pokrycia wydatków związanych z utworzeniem nowego stanowiska (zakup maszyn/urządzeń/ wyposażenia; wartości niematerialnych i prawnych; inne niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia).
  • Otrzymasz wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy przez 12 m-cy od jego utworzenia (na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem miejsca pracy, w tym wynagrodzenia): ok. 3.200,00 zł/ m-c, jeśli stworzysz miejsce pracy w pełnym wymiarze.
  • Dodatkowo możesz skorzystać ze wsparcia finansowego na realizację działań reintegracyjnych dla nowozatrudnionych pracowników.
  • Dołączysz do grona przedsiębiorstw społecznych.
  • Sfinansujesz realizację pomysłów, których nie finansują tradycyjni grantodawcy.
  • Zwiększysz swoje szanse na otrzymanie certyfikatów/znaku jakości przeznaczonych dla III sektora lub pracodawców.

Jak to zrobimy?

Przeprowadzimy Cię od etapu wstępnego pomysłu na biznes do momentu złożenia formularza rekrutacyjnego w I etapie naboru chętnych na tworzenie nowych miejsc pracy. Formularz rekrutacyjny złożysz u naszego Partnera – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My (http://wsparciespoleczne.pl/). Tam Twój formularz będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. Po jego pozytywnej ocenie przystąpisz do pisania biznesplanu pod okiem doradcy ze Stowarzyszenia Ja-Ty-My.

Na etapie przygotowywania formularza rekrutacyjnego będziesz pracować przede wszystkim z doradcą biznesowym. Dzięki temu ukształtujesz swój pomysł na działalność biznesową w organizacji pozarządowej. Omówicie, co będziecie sprzedawać, komu, kto jest Waszym konkurentem.

Jeśli okaże się to potrzebne otrzymasz również wsparcie doradcy prawnego, finansowo-księgowego czy specjalisty ds. zamówień publicznych.

Plan działań opracuje z Tobą doradca kluczowy. Przygotuj się na proces – często jedna zmiana prowadzi do następnej. Ale nie martw się – cały czas będziemy Ci towarzyszyć.

Ważne: korzystając z dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy musisz zatrudnić osoby z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem (np. osoby bezrobotne, z niepełnosprawnościami – osoby, którym trudniej jest znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy). Wiemy, że dla wielu przyszłych pracodawców może być to wyzwanie. Dlatego wsparciem otoczy Cię również specjalista ds. reintegracji. Jest to osoba, której zadaniem jest wesprzeć Cię w przygotowaniach do pracy z osobami wymagającymi trochę więcej uwagi, niż przeciętny pracownik.

Nabór na tworzenie nowych miejsc pracy

Nabór rozpoczyna się 17.05.2024 r. i będzie miał charakter ciągły – do wyczerpania środków (planowane zakończenie: wiosna 2025 r.).

Interesuje Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną