Chcę uporządkować sprawy formalne i prawne

Zmiana statutu, aktualizacja polityki rachunkowości, dostosowanie działalności do obowiązujących przepisów – w organizacjach pozarządowych to codzienność. Często przykra konieczność. Jesteśmy po to, żeby łatwiej Wam było przejść przez ten proces.

Dlaczego warto wspólnie uporządkować sprawy formalne i prawne?

 • Będziesz mieć pewność, że Twoja organizacja działa w zgodzie z prawem.
 • Niestraszne Wam będą kontrole i audyty.
 • Z porządkiem w „papierach” łatwiej się działa i można poświęcić się realizacji misji.

Jak to zrobimy?

Będziesz pracować z naszymi doradcami: przede wszystkim prawnikiem i doradcą finansowo-księgowym. Plan działań opracuje z Tobą doradca kluczowy. Przygotuj się na proces – często jedna zmiana prowadzi do następnej. Ale nie martw się – cały czas będziemy Ci towarzyszyć.

Pracujemy przede wszystkim indywidualnie – w dużej mierze to od Ciebie zależy, jak szybko będziecie działać wspólnie z doradcami.

Niektóre tematy omawiamy podczas webinarów/doradztw grupowych – będziemy Cię o nich informować na bieżąco i z wyprzedzeniem.


Oferta naszego doradztwa obejmuje:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
 • prawne aspekty działania w obszarze ekonomii społecznej,
 • podatki w działaniach PES,
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników,
 • lustracja spółdzielni socjalnych,
 • rachunkowość i zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
 • zarządzanie kadrą PES/PS, zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów,
 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, w tym pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES, np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON oraz pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,
 • planowanie finansowe,
 • pozyskiwanie środków finansowych na szkolenia pracowników PES/PS w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • planowanie marketingowe i wdrażanie działań promocyjnych,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES i badanie rynku,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług,
 • zakładanie PES, w tym podmiotów reintegracyjnych,
 • uzyskiwanie statusu PS,
 • rejestrowanie działalności PES,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność PES/PS,
 • prowadzenie działalności statutowej PES,
 • rozwijanie współpracy (sieciowanie) PES/PS.

Interesuje Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną