Chcę powiększyć mój zespół

Czasem w życiu organizacji przychodzi taki czas, że wraz z rozwojem brakuje rąk do pracy. Lub potrzeba osoby na pokładzie, która podejmie się nowych obowiązków. Mamy na to odpowiedź – dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy.

Dlaczego warto utworzyć nowe miejsca pracy przy naszym wsparciu?

  • Otrzymasz wsparcie finansowe na rozruszanie działalności: 31 229 zł zł – możliwość pokrycia wydatków związanych z utworzeniem nowego stanowiska (zakup maszyn/urządzeń/ wyposażenia; wartości niematerialnych i prawnych; inne niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia).
  • Otrzymasz wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy przez 12 m-cy od jego utworzenia (na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem miejsca pracy, w tym wynagrodzenia): ok. 2.700,00 zł/ m-c, jeśli stworzysz miejsce pracy w pełnym wymiarze.
  • Dodatkowo możesz skorzystać ze wsparcia finansowego na realizację działań reintegracyjnych dla nowozatrudnionych pracowników.
  • Dołączysz do grona przedsiębiorstw społecznych.
  • Sfinansujesz realizację pomysłów, których nie finansują tradycyjni grantodawcy.
  • Zwiększysz swoje szanse na otrzymanie certyfikatów/znaków jakości przeznaczonych dla III sektora lub pracodawców.

Jak to zrobimy?

Przeprowadzimy Cię od etapu wstępnego pomysłu na biznes, przez formularz rekrutacyjny, aż do biznesplanu.

Przez cały czas będziesz pracować z doradcą biznesowym. Dzięki temu ukształtujesz swój pomysł na  działalność biznesową w organizacji pozarządowej. Omówicie, co będziecie sprzedawać, komu, kto jest Waszym konkurentem.

Jeśli okaże się to potrzebne otrzymasz również wsparcie doradcy prawnego, finansowo-księgowego czy specjalisty ds. zamówień publicznych.

Plan działań opracuje z Tobą doradca kluczowy. Przygotuj się na proces – często jedna zmiana prowadzi do następnej. Ale nie martw się – cały czas będziemy Ci towarzyszyć.

Ważne: korzystając z dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy musisz zatrudnić osoby z grupy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (np. osoby bezrobotne, z niepełnosprawnościami – osoby, którym trudniej jest znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy). Wiemy, że dla wielu przyszłych pracodawców może być to wyzwanie. Dlatego wsparciem otoczy Cię również specjalista ds. reintegracji. To osoba, której zadaniem jest wesprzeć Cię w przygotowaniach do pracy z osobami wymagającymi trochę więcej uwagi, niż przeciętny pracownik.

Po stworzeniu nowych miejsc pracy wsparciem będzie dla Ciebie Indywidualny Doradca Przedsiębiorstwa Społecznego – osoba, do której możecie kierować wszelkie swoje pytania.

Nabór na tworzenie nowych miejsc pracy

Nabór jeszcze się nie rozpoczął, ale możesz zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia nowych miejsc pracy.

Interesuje Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami:


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną