Chcę uporządkować sprawy formalne i prawne

Zmiana statutu, aktualizacja polityki rachunkowości, dostosowanie działalności do obowiązujących przepisów – w organizacjach pozarządowych to codzienność. Często przykra konieczność. Jesteśmy po to, żeby łatwiej Wam było przejść przez ten proces.

Dlaczego warto wspólnie uporządkować sprawy formalne i prawne?

  • Będziesz mieć pewność, że Twoja organizacja działa w zgodzie z prawem.
  • Niestraszne Wam będą kontrole i audyty.
  • Z porządkiem w „papierach” łatwiej się działa i można poświęcić się realizacji misji.

Jak to zrobimy?

Będziesz pracować z naszymi doradcami: przede wszystkim prawnikiem i doradcą finansowo-księgowym. Plan działań opracuje z Tobą doradca kluczowy. Przygotuj się na proces – często jedna zmiana prowadzi do następnej. Ale nie martw się – cały czas będziemy Ci towarzyszyć.

Pracujemy przede wszystkim indywidualnie – w dużej mierze to od Ciebie zależy, jak szybko będziecie działać wspólnie z doradcami.

Niektóre tematy omawiamy podczas webinarów/doradztw grupowych lub szkoleń – będziemy Cię o nich informować na bieżąco i z wyprzedzeniem.


Oferta naszego doradztwa obejmuje:

• prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
• prawne aspekty działania w obszarze ekonomii społecznej,
• podatki w działaniach PES,
• obowiązki pracodawcy względem pracowników,
• lustracja spółdzielni socjalnych,
• rachunkowość i zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
• księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
• zarządzanie kadrą PES/PS, zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów,
• pozyskiwanie źródeł finansowania działalności wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, w tym pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES, np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON oraz pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,
• planowanie finansowe,
• pozyskiwanie środków finansowych na szkolenia pracowników PES/PS w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
• planowanie marketingowe i wdrażanie działań promocyjnych,
• kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
• opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES i badanie rynku,
• wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
• nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług,
• zakładanie PES, w tym podmiotów reintegracyjnych,
• uzyskiwanie statusu PS,
• rejestrowanie działalności PES,
• pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność PES/PS,
• prowadzenie działalności statutowej PES,
• rozwijanie współpracy (sieciowanie) PES/PS.

Interesuje Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami:


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną