Dla samorządów

4 dłonie przybijające żółwika nad biurkiem

Jesteś samorządowcem i chcesz tworzyć na swoim terenie nowe miejsca pracy, wzmacniać organizacje pozarządowe czy szukać rozwiązań wyzwań społecznych, z którymi się mierzysz?

W OWES Instytutu Spraw Obywatelskich możemy Cię w tym wesprzeć. Działamy na terenie 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Co oferujemy?

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe (ponad 30.000,00 zł na sfinansowanie 1 miejsca pracy),
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na utrzymanie miejsc pracy w pierwszych miesiącach działalności wys. ok. 3.200,00 zł na miesiąc na 1 miejsce pracy,
 • doradztwo specjalistyczne, m.in. prawne, biznesowe, marketingowe, księgowe,
 • fora liderów ekonomii społecznej służące nawiązywaniu kontaktów i tworzeniu lokalnych partnerstw,
 • współpracę w realizacji strategii i projektów społecznych.

Wsparcie przez nas oferowane jest bezpłatne – jego koszt pokrywamy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Korzyści

 • Wzmocnienie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej,
 • uzyskanie bezpłatnego wsparcia dla sektora społecznego,
 • lepsza identyfikacja lokalnych liderów, zasobów, potencjału,
 • zdobycie wiedzy na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych,
 • możliwość pozyskania partnerów do realizacji wspólnych, lokalnych przedsięwzięć,
 • wzmocnienie wizerunku instytucji przyjaznej dla mieszkańców.

Interesuje Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami:


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną