Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach III naboru do projektu. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników.

Numer identyfikacyjny formularzyOcena merytoryczna – punktacja
9/III/2022 46  pkt/ocena pozytywna
1/III/2022 43  pkt/ocena pozytywna
3/III/2022 43 pkt/ocena pozytywna
4/III/2022 43 pkt/ocena pozytywna
7/III/2022 32 pkt/ocena pozytywna
5/III/2022 26 pkt/ocena pozytywna
2/III/2022 21 pkt/ocena negatywna

Zobacz pełne zestawienie wyników

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji do projektu osoby, które otrzymały negatywną ocenę merytoryczną formularza rekrutacyjnego mogą złożyć odwołanie od wyniku w ciągu 5 dni roboczych od dnia dzisiejszego. 

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną