Kiedy praca w kryzysie staje się codziennością. NGO wspierające uchodźców w Polsce. Raport

Kiedy praca w kryzysie staje się codziennością. NGO wspierające uchodźców w Polsce. Raport

Kryzys humanitarny związany z przyjazdem setek tysięcy osób z objętej wojną Ukrainy spowodował, że działania na rzecz uchodźców przestały być domeną niewielkiej grupy wyspecjalizowanych i doświadczonych w tym obszarze organizacji, a stały się wyzwaniem stojącym przed dużą częścią polskiego sektora społecznego. Dodatkowo dynamicznie zmieniają się warunki funkcjonowania badanej grupy organizacji. Długotrwałe działanie w kryzysie oraz kurczące się możliwości finansowania, związane m.in. z wycofaniem się organizacji międzynarodowych, mają …

Czytaj dalejKiedy praca w kryzysie staje się codziennością. NGO wspierające uchodźców w Polsce. Raport

Standardy ochrony kobiet

Standardy Ochrony Dzieci – nowy obowiązek ngo

Standardy Ochrony Dzieci to nowy dokument, który musi znaleźć się w każdej organizacji pozarządowej, która kieruje swoje działania do niepełnoletnich. To kolejny obowiązek, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci. Idea stworzenia procedur, które będą chroniły najmłodszych powstała na początku XXI wieku po ujawnieniu przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez członków misji i organizacji, które udzielały wsparcia w ramach programów pomocy rozwojowej w Afryce. W ten sposób powstał „Kodeks ochrony dzieci …

Czytaj dalejStandardy Ochrony Dzieci – nowy obowiązek ngo

białe segregatory

Sprawozdanie merytoryczne fundacji

Przypominamy o obowiązku złożenia przez fundacje sprawozdania merytorycznego. Każda fundacja nieposiadająca statusu OPP musi złożyć do 31 grudnia sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok poprzedni. Sprawozdanie składane jest do ministra właściwego do spraw fundacji, którego fundacja wskazuje w statusie i wpisie do KRS. Wzór sprawozdania merytorycznego fundacji Od grudnia 2022 r. obowiązuje jednolity wzór sprawozdania merytorycznego fundacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Zapoznaj się ze wzorem sprawozdania merytorycznego fundacji …

Czytaj dalejSprawozdanie merytoryczne fundacji

Raport o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2022

Raport: Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w 2022 roku

Głównym celem badania było dokonanie wielowymiarowej oceny stanu ekonomii społecznej w regionie w roku 2022 oraz podsumowanie udzielonego wsparcia w obszarze ES w latach 2018-2022. Cel główny badania zrealizowano poprzez następujące cele szczegółowe: Przeczytaj raport bezpłatnie

Regeneracja! Społeczeństwo

Regeneracja! Społeczeństwo

Regeneracja! Społeczeństwo to wielowątkowa publikacja, która zgłębia problematykę odnowy społecznej w obliczu licznych wyzwań współczesnego świata. Książka stanowi forum dla przemyśleń oraz rozmów na temat kształtu, jaki powinno przyjąć nasze społeczeństwo, aby sprostać wyzwaniom środowiskowym, technologicznym, cywilizacyjnym, wynikających z uwarunkowań geopolitycznych, ale też mających odbicie lokalne. Czytaj bezpłatnie

w lewym górnym rogu książka, poniżej zeszyt i długopis

Weryfikacja spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedsiębiorstw społecznych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało pismo, w którym podsumowuje dotychczasowe interpretacje dot. weryfikacji spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedsiębiorstw społecznych. Kiedy spółka może być podmiotem ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwem społecznym? Umowa/statut spółki non profit/ not for profit powinna wyraźnie wskazywać, że spółka: warunkiem uznania spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za podmiot ekonomii społecznej (a w określonych przypadkach: przedsiębiorstwo społeczne), …

Czytaj dalejWeryfikacja spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedsiębiorstw społecznych

Proces legislacyjny. Udział organizacji pozarządowych i partnerów społecznych

Podręcznik: Proces legislacyjny. Udział organizacji pozarządowych i partnerów społecznych

Podręcznik „Proces legislacyjny. Udział organizacji pozarządowych i partnerów społecznych” obejmuje zagadnienia dotyczące procesu legislacyjnego. W poszczególnych częściach zostały omówione procedury legislacyjne projektu ustawy oraz rządowego projektu rozporządzenia – aktów prawnych stanowiących źródło powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem tych etapów procesu, w których najskuteczniej mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni. Zapoznaj się z publikacją bezpłatnie

Wolontariat w 2022 roku

Wolontariat w 2022 roku

Publikacja GUS pt. „Wolontariat w 2022 roku” stanowi cenne źródło informacji na temat społecznego oraz ekonomicznego znaczenia wolontariatu świadczonego w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarki społecznej, sektorze publicznym, a także realizowanego indywidualnie, poza strukturami organizacyjnymi. Zapoznaj się z opracowaniem

Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce

Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce

Niniejsza publikacja jest próbą podzielenia się doświadczeniami z działań prowadzonych w ostatnich latach na rzecz dobrego prawa dla sektora pozarządowego. Doświadczenia te są oczywiście osadzone w określonym kontekście polityczno-społecznym i dotyczą konkretnej, dość skomplikowanej materii, jaką jest prawo dla organizacji pozarządowych, jednak przedstawione w publikacji metody, narzędzia oraz studia przypadków mogą stanowić wskazówki i inspirację dla różnych podmiotów społecznych podejmujących się prowadzenia procesów monitoringu prawa …

Czytaj dalejNa rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce

VAT a działalność pożytku publicznego

VAT a działalność pożytku publicznego – wybrane zagadnienia problemowe. Rozliczanie VAT z tytułu transakcji transgranicznych

Organizacje pozarządowe, mimo że z istoty swojej nie są nastawione na zysk, a ich działalność pożytku publicznego co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mogą podlegać w związku z tą działalnością obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od towarów i usług. Dotyczy to w szczególności rozliczania VAT z tytułu transakcji transgranicznych. Związane z tym obowiązki mogą być dla organizacji pozarządowych szczególnie uciążliwe z uwagi na często właśnie …

Czytaj dalejVAT a działalność pożytku publicznego – wybrane zagadnienia problemowe. Rozliczanie VAT z tytułu transakcji transgranicznych

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną