Bezpłatne doradztwo finansowe

Finanse w Twojej organizacji to temat drażliwy? Wzmocnij swój potencjał ekonomiczny poprzez profesjonalne doradztwo!

 

Jeśli prowadzisz podmiot ekonomii społecznej (np. fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę non profit) i potrzebujesz doradztwa Centrum Klucz ma dla Ciebie ofertę.
W ramach bezpłatnego doradztwa finansowego możesz opracować następujące zagadnienia:

– Weryfikacja dokumentów organizacyjnych PES, w tym KRs, statut:

Wspólna weryfikacja dokumentów rejestracyjnych wraz ze statutem. Omówienie najważniejszych aspektów księgowych i podatkowych zależnych od ww. dokumentów.
Metody i techniki pracy: rozmowa wspólne praktyczne omówienie dokumentów, praca warsztatowa na bazie licznych przykładów.

– Propozycje związane z zmianą statutu na potrzeby księgowo – podatkowe:

Wspólne omówienie zasad rachunkowych i podatkowych zależnych od przedstawionych w statucie celów statutowych i sposób realizacji. Omówienie warunków pozwalających na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych.
Metody i techniki pracy: rozmowa wspólne praktyczne omówienie dokumentów, praca warsztatowa na bazie licznych przykładów.

– Dokumentacja księgowa – opis faktur, zasady prowadzenia raportów kasowych, magazyny, inwentaryzacji:

Wspólne omówienie i warsztatowe przedstawienie zasad opisywania dokumentów księgowych, praktyczne przygotowanie raportu kasowego na bazie przykładowej dokumentacji.
Metody i techniki pracy: rozmowa wspólne praktyczne omówienie dokumentów, praca warsztatowa na bazie licznych przykładów.

– Weryfikacja planu kont w PES oraz zasad sporządzania i stosowania polityki rachunkowości:

Wspólne ustalenia modyfikacji planu kont – odzwierciedlającego stan faktyczny i prawny. Omówienie znaczenia polityki rachunkowości, zasady jest sporządzania, stosowania i modyfikacji.
Metody i techniki pracy: rozmowa, wspólne praktyczne omówienie dokumentów, praca warsztatowa na bazie licznych przykładów.

– Weryfikacja zapisów księgowych:

Wspólne omówienie zasad prowadzenia ksiąg w PES. Praktyczne wskazanie dokonywania zapisów księgowych w planie kont.
Metody i techniki pracy: rozmowa, wspólne praktyczne omówienie dokumentów, praca warsztatowa na bazie licznych przykładów.

– Zasada sporządzanie sprawozdania finansowego z działalności PES:

Wspólne omówienie zasad tworzenia sprawozdania finansowego. Praktyczna weryfikacja zapisów księgowych pod kątem ujęcia w sprawozdaniu finansowym.
Metody i techniki pracy: rozmowa, wspólne praktyczne omówienie dokumentów, praca warsztatowa na bazie licznych przykładów.

– Zasady rozliczania z fiskusem:

Praktyczne zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych z organami podatkowymi – sporządzanie CIT.
Metody i techniki pracy: rozmowa wspólne praktyczne omówienie dokumentów, praca warsztatowa na bazie licznych przykładów.

– Podatek VAT:

Praktyczne zasady rozliczania podatku VAT  z organami podatkowymi – sporządzanie deklaracji VAT.
Metody i techniki pracy: rozmowa, wspólne praktyczne omówienie dokumentów, praca warsztatowa na bazie licznych przykładów.

– Umowy cywilno-prawne, umowy o pracę:

Omówienie zasad sporządzania i naliczania wynagrodzeń oraz weryfikacji rachunków wystawianych do umów cywilnoprawnych.
Metody i techniki pracy: rozmowa, wspólne praktyczne omówienie dokumentów, praca warsztatowa na bazie licznych przykładów.

 

Chcesz zgłosić się na doradztwo? Skontaktuj się z nami!:

Karolina Fijołek, karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512-034-281

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną