Bezpłatne szkolenie „Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej. Jak czytać i rozumieć dane finansowe prezentowane w bilansie i rachunku zysków i strat”, które odbędzie się w Łodzi w dniu 1 grudnia 2017 r.

 

Termin: 1 grudnia (piątek) 2017 r., godz. 08:30-16:30

Miejsce: Fundacja 11 Muz Innowacje w Kulturze, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

  • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
  • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Sporządzenie sprawozdania finansowego to stały punkt w harmonogramie każdej organizacji pozarządowej czy spółdzielni socjalnej. Jest to także często duże wyzwanie, ponieważ sprawozdawczość w sektorze pozarządowym rządzi się swoimi prawami. Dlatego zgłoś się na szkolenie, na którym poznasz pojęcia z dziedziny rachunkowości, niezbędne do zrozumienia informacji finansowych zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat. Jeśli jesteś członkiem zarządu w podmiocie ekonomii społecznej – udział w szkoleniu pomoże Ci w komunikacji z księgowością. Będziesz miał także możliwość wziąć udział w praktycznej próbie czytania i rozumienia sprawozdań finansowych własnej organizacji.

Skrócony program szkolenia:

  1. Podstawowe obowiązki sprawozdawcze.
  2. Wzory sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych
  3. Bilans i rachunek zysków strat – co oznaczają poszczególne pozycje?
  4. Bilans i rachunek zysków i strat – analiza i czytanie ze zrozumieniem.
  5. Bilans i rachunek zysków i strat – ćwiczenia utrwalające.

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

  • Zdobędziesz podstawową wiedzę o odpowiedzialności za przygotowanie sprawozdania finansowego w organizacji.
  • Dowiesz się, co oznaczają wybrane pozycje bilansowe i pozycje z rachunku zysków i strat.
  • Nauczysz się oceniać sytuację finansową i majątkową własnej organizacji na podstawie jej sprawozdania finansowego.
Uwaga: aby udział w szkoleniu był jak najbardziej efektywny, jego ważną część będą stanowiły praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem dokumentów Twojej organizacji. Dlatego koniecznie weź ze sobą na szkolenie statut oraz sprawozdanie finansowe Twojej organizacji za 2016 r. (mile widziane również sprawozdanie finansowe np. na koniec czerwca 2017).

Szkolenie poprowadzi

Teresa Zagrodzka – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości. Od 1991r. związana z sektorem pozarządowym w Polsce (m.in. z Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacją dla Polski, FISE, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji). Współautorka serwisów finansowych w portalu www.ngo.pl, autorka artykułów i publikacji w ramach serii 3W wydawanych przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR; konsultant i trener w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Obecnie dyrektor działu ekonomii społecznej TISE SA, udzielającego pożyczek dla organizacji pozarządowych.


Zgłoszenia przyjmujemy do 27 listopada do godz. 12:00.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 27 listopada 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną