Centrum KLUCZ w Urzędzie Miasta Łodzi o klauzulach społecznych

13 grudnia 2016 r. na zaproszenie Fundacji Centrum CSR.PL oraz Urzędu Miasta Łodzi wzięliśmy udział w Lokalnym Forum Dialogu na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych.

INSPRO reprezentowała Aleksandra Podkońska, animatorka Centrum KLUCZ. Głównym wątkiem spotkania były możliwości, jakie oferują klauzule społeczne i klauzule środowiskowe na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Łodzi. Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji otwiera szerokie pole do uczynienia zakupów dokonywanych przez samorząd w ramach zamówień publicznych bardziej przyjaznymi środowisku. Stosowanie klauzul społecznych służy również integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób, których szanse na rynku pracy są ograniczone.

Klauzule społeczne to jedna z kwestii, w której dużo i często doradzamy naszym klientom – podmiotom ekonomii społecznej i samorządom. Dlaczego?

Z jednej strony zmieniające się przepisy nakładają obowiązek coraz szerszego stosowania klauzul społecznych, a zatem odpowiadamy na potrzeby samorządów i ich pracowników, współtworzących otoczenie ekonomii społecznej. Zapoznajemy ich ze specyfiką ekonomii społecznej, ze sposobami wdrażania klauzul w praktykę zamówień, budujemy relacje samorządu z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej.

Z drugiej strony wiemy, że zlecenia zdobywane w ramach społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych mogą stanowić ważne źródło dochodu i podstawę stabilnej pozycji PES. To właśnie im w głównej mierze dedykowane są zamówienia z klauzulami społecznymi. Muszą zatem być rzetelnym partnerem dla samorządów, zdolnym świadczyć wysokiej jakości usługi i produkty – w czym ich wspieramy dzięki usługom oferowanym w Centrum KLUCZ.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu stosowania klauzul społecznych, zapraszamy do kontaktu 🙂

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 281 
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną