Czas na systemowe wsparcie filantropii

Instytut Spraw Obywatelskich od lat włącza się w tworzenie rozwiązań systemowych wzmacniających aktywność obywatelską, np. zmiany w mechanizmie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych czy 1% CIT dla organizacji pożytku publicznego. Obecnie dostrzegamy, że potrzeba jest w naszym Państwie działań zwiększających filantropię wśród obywateli. Dlatego też zwróciliśmy się do Narodowego Instytutu Wolności z propozycją wypracowana sposobów, narzędzi i mechanizmów rozwijających w Polsce dobroczynność i filantropię.

Dziś szczególnie potrzeba zmian na rzecz rozwoju autentycznej, regularnej filantropii oraz mądrego wykorzystania energii społecznej do pomagania, która została pobudzona wskutek pandemii oraz wojny na Ukrainie. Nadal mamy bowiem bardziej do czynienia z działalnością charytatywną niż filantropią. W końcu filantropia ma na celu stałe zmiany społeczne, poprawę jakości życia lokalnych zbiorowości, czy grup społecznych. To inwestycja społeczna.

Sprostanie wyzwaniom przed którymi stoimy, możliwe jest tylko przy sprawnej współpracy pomiędzy rządem, biznesem, organizacjami społecznymi oraz społeczeństwem.

Dlatego też zwróciliśmy się do dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciecha Kaczmarczyka z prośbą o uwzględnienie np. w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w priorytecie IV, działań na rzecz wzmacniania tworzenia warunków do rozwoju filantropii, chociażby poprzez kampanie społeczne w tym zakresie.

Wyraziliśmy także gotowość do współpracy z NIW-CSRO przy wypracowaniu sposobów, narzędzi
i mechanizmów rozwijających w Polsce dobroczynność i filantropię. Wyszliśmy również z propozycją by w/w temat stał się tematem do dyskusji podczas corocznej konferencji NIW-CSRO.

Czytaj: Pismo do dyr. NIW w sprawie systemowego wsparcia filantropii.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną