Dzień Kobiet (ekonomii społecznej)

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Z tej okazji Regionalne Centrum Polityki Społecznej oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-ty-My” zorganizowały uroczyste obchody tego święta pod Hasłem „Siła jest Kobietą”. Jako OWES mogliśmy zarekomendować tylko 10 Kobiet III sektora, które wg nas odgrywają znaczącą rolę w jego rozwoju – uważamy, że odznaczenie, należy się każdej Społeczniczce!. Gratulujemy wszystkim Paniom, które otrzymały wyróżnienia.

Zapoznaj się z naszymi rekomendacjami:

Iwona Pietrzak – Stowarzyszenie Kamienica 56, prezes zarządu (m. Łódź)

Od 2009 tworzy przestrzeń, w której mieszka sztuka, wyjątkowe miejsce otwarte dla wszystkich. Wieloletni społecznik, trener kompetencji miękkich, animator kultury, terapeuta. Aktywnie działający animator kultury i działacz społeczny. Certyfikowany arteteraputa, muzykoterapeuta, bajkoterapeuta kliniczny. Pomysłodawczyni i koordynatorka międzynarodowych projektów edukacyjno – kulturalnych. Prowadzi autorskie zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów łącząc wiele różnorodnych form terapeutycznych i artystycznych opartych o sztukę haptyczną. Mediator sądowy i kurator społeczny. Założycielka Trampoliny – wzorcowej świetlicy arteterapeutycznej w Gruzji na terenie obozu dla uchodźców wewnętrznych współfinansowanej przez Polsko- Amerykańska Fundacje Wolności.

Członek Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Nowoczesnej Edukacji, Kultury oraz Rewitalizacji przy Urzędzie Miasta Łodzi gdzie czynnie działa w Lokalnej Grupie Wsparcia organizując m.in. śniadania społeczne.

Jej ostatnie osiągnięcie to wzorcowa świetlica Montessori Senior, w której wykorzystuje popularną metodę pracy z dzieckiem do wsparcia seniorów. Uczestnikami świetlicy są w dużej mierze seniorzy z zaburzeniami poznawczymi. Organizuje kursy metody Montessori Senior dla opiekunów osób starszych.

Agnieszka Wieczorek- prezes Fundacji „Poranek” i Fundacji „Jarzębina” (pow. tomaszowski)

Fundacja działa jako przedsiębiorstwo społeczne i zatrudnia mieszkańców Kochanowa zagrożonych wykluczeniem społecznym i długotrwale bezrobotnych. Na zlecenie Urzędu Gminy Lubochnia prowadzi Punkt Informacji Turystycznej w centrum Lubochni, promując rękodzieło i produkty lokalne.

W ramach działalności Fundacji „Poranek” – oddział w Lubochni pani Agnieszka Wieczorek od 6 lat współpracuje z Bankiem Żywności w Łodzi, dzięki czemu prowadzone są na terenie gminy m.in. akcje niemarnowania żywności. Fundacja włączyła się również w pomoc Ukrainie prowadząc zbiórką publiczną na rzecz uchodźców oraz organizując transporty z granicy.

Pani Agnieszka od dwóch kadencji pełni funkcje sołtys miejscowości Kochanów. Odkąd została sołtysem podejmuje różnorakie inicjatywy prowadzące do integracji mieszkańców sołectwa. Pierwszym działaniem było pozyskanie działki pod budowę altany zamkniętej, która stała się miejscem spotkań dla mieszkańców. Dzięki zabiegom pani sołtys Agnieszki i dobrej współpracy z gminą pozyskano środki z programu OSA na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej, a w ramach programu „Sołectwo na plus” powstało ogrodzenie. Z inicjatywy sołtys wsi Kochanów powstało KGW „Kochanówka”, które przez 3 lata skupiało mieszkanki i mieszkańców Kochanowa, a obecnie do koła dołączyli również mieszkańcy wsi Henryków.

Od 2018 roku pani Agnieszka Wieczorek w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi Integracyjną, senioralną grupę kabaretową „Dzierlatki”. Grupa ta od lat jest wspierana przez fundację Jarzębina i fundację Poranek. Powstała z osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ; w skład grupy wchodzą osoby niepełnosprawne, zagubione, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Marzeniem pani prezes i pani sołtys Agnieszki jest utworzenie na terenie wsi Kochanów ekologicznej wioski tematycznej.

Dorota Pędziwiatr – Przewodnicząca Forum Organizacji Pozarządowych w Pabianicach oraz Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych (pow. pabianicki)

Działaczka społeczna, animatorka, która prężnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Członkini Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jednym z ostatnich przedsięwzięć jest punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy, który prowadzi nieprzerwanie od początku wojny w Ukrainie. Punkt m.in. pozyskuje i wydaje dary dla uchodźców i stara się nieść dla nich każdą pomoc. Uczestniczka bardzo wielu szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe i społeczne, m.in. Szkoły Liderów, Szkoły Liderów Strażniczych, Szkoły Liderów Zmian Społecznych. Uczestniczka projektu “Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach”.

Teresa Sekuter – inspektor ds. zdrowia i organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Rawie Mazowieckiej (pow. rawski)

Jest aktywnym animatorem życia społecznego, która pomaga, doradza i wspiera trzeci sektor. Dobrze zna podmioty, które działają w Rawie Mazowieckiej oraz tworzy dobry klimat do współpracy.

Agnieszka Jaksa – Koordynatorka Grupy Wolontarystycznej Agrafka oraz Kierowniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach (pow. pabianicki)

Animatorka, która swoimi działaniami zachęca osoby w każdym wieku do aktywnego udziału w życiu wspólnoty lokalnej. Promotorka wydarzeń lokalnych. Aktywnie działa na rzecz rozwoju WTZ w ramach Forum WTZ. Członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Woj. Łódzkiego. Oznaczona tytułem „Koordynatora roku” Korpusu Solidarności. Zaangażowana w działalność społeczną od prawie 20 lat. Współautorka publikacji Narodowego Instytutu Wolności „Aktywne społeczeństwo w zmieniającej się rzeczywistości”.

Paula Gałęska – prezes Fundacji „Dmuchawiec” (m. Łódź)

Fundacja prowadzi programy edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Programy nauczania realizowane przez Fundację pozwalają realizować podstawę programową bez narzuconego przez kuratorium tradycyjnego modelu szkoły, czy przedszkola. Oryginalność metody i bezstresowość nauczania sprawia, że objęte nimi dzieci osiągają bardzo dobre wyniki, a Fundacja dynamicznie się rozwija. W ciągu ostatnich dwóch lat swojej działalności Fundacja „Dmuchawiec” podwoiła swoje obroty i liczbę zatrudnianych nauczycieli oraz systematycznie powiększa swoją bazę edukacyjną. Jest wzorem i symbolem sukcesu dla tego typu placówek.

Edyta Włodarczyk-Fraszka i Marta Wijata – dwie wspaniałe terapeutki tworzące zarząd Fundacji „Sentivenio” (m. Łódź)

Fundacja prowadzi gabinet terapeutyczny pomagający dzieciom ze spektrum autyzmu. Ta unikalna w mieście placówka otacza opieką tych najmłodszych, dla których w innym przypadku zabrakłoby miejsca w standardowym systemie opieki medycznej i edukacji. Prowadzony przez Edytę i Martę gabinet stosuje unikalne, indywidualnie dopasowane metody terapii dające spektakularnie pozytywne efekty dla dzieci oraz nadzieję i wytchnienie dla ich rodziców. Fundacja „Sentivenio” dynamicznie się rozrasta, stale inwestując w rozwój swojej bazy i zatrudnionego personelu. Za swoje osiągnięcia w pracy dla dzieci obie panie otrzymały wiele nagród i wyróżnień.

Joanna Stachlewska – prezes Fundacji Zielony Zakątek (m. Łódź)

Entuzjastka niekonwencjonalnych metod edukacji przedszkolnej, twórczyni „zielonego przedszkola” w południowej części miasta. Zaczynając od zera w roku 2021, stworzyła niekonwencjonalne „nieprzedszkole”, na miejsce w którym czeka się obecnie w długiej kolejce. Misją Zielonego Zakątka jest szerzenie edukacji leśnej wśród dzieci, wzbudzenie ich zainteresowania kontaktem z naturą i przyrodą, co zaowocuje pełniejszym rozwojem fizycznym i emocjonalnym podopiecznych.

Kazimiera Frączak – współzałożycielka, prezeska i liderka Spółdzielni Socjalnej „Promyk Nadziei” w Opocznie (pow. opoczyński)


W 2022 r. otrzymała wyróżnienie specjalne od Rady Konkursu (eS) Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W uzasadnieniu decyzji czytamy: „Rada orzekła, że (p. Kazimiera) jest jak siłaczka albo Kwiatkowska, która żadnej pracy się nie boi. Jest dawcą nadziei – jeśli ktokolwiek się do niej zgłosi w potrzebie, to zawsze znajdzie ratunek. Współtworzy bardzo ważne lokalnie przedsiębiorstwo społeczne, gdzie można dostać lekarstwo i dla ciała, i dla ducha”. W 2023 r. została powołana do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opocznie.

Agata Kłos – prezes fundacja Atelier of Skills i członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Modlicy (pow. łódzki-wschodni)

Kobieta sukcesu, która od lat usprawnia system, działając na rzecz ekonomii społecznej wśród mieszkańców powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dostrzega szanse, buduje porozumienia, odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności.
Wraz z Piotrem Pietrzakiem współprowadzi w Tuszynie filię Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, gdzie od 3 lat buduje przyjazną przestrzeń dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki jej wielkiemu sercu, wrażliwości, zaangażowaniu i mądrości, Restauracja Kulinarne Mosty zatrudnia 24 osoby z niepełnosprawnością, które, wykonując swą codzienną pracę, budują też relacje z innymi i poczucie własnej wartości.
Agata Kłos prowadzi też 2 organizacje: Fundację Atelier of Skills i Koło Gospodyń Wiejskich w Modlicy działające na rzecz dzieci i młodzieży oraz przyczyniające się do budowania poczucia wspólnotowości wśród lokalnej społeczności. Jest osobą wielowymiarową, o szerokich horyzontach myślenia. Potrafi dostrzec źródło problemów społecznych i skutecznie działać w obszarze ekonomii społecznej na rzecz ich rozwiązywania.


Obejrzyj fotorelację ze spotkania

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną