E-doręczenia przesunięte

Nowy termin na obowiązkowe korzystanie z doręczeń elektronicznych określił Minister Cyfryzacji w komunikacie z dnia 21 grudnia 2023 roku. Zgodnie z nim dopiero od dnia 1 października 2024 roku rozpocznie się wdrażanie rozwiązań technicznych umożliwiających realizację e-Doręczeń.

W 2024 roku mają być prowadzone prace nad zmianami w zakresie usługi doręczeń elektronicznych.  Prace będą dotyczyć przede wszystkim tzw. „momentu doręczenia” – uznania, kiedy dany użytkownik zapoznał się z daną wiadomością. Nowa propozycja stanowi, że ma być nim moment otwarcia wiadomości.

Nowelizacja dotycząca e-doręczeń w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza nowy art. 19f. Podmioty podlegające obowiązkowi rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS będą zobowiązane posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Obowiązek ten będzie również dotyczyć organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. Przy czym problem dotyczyć będzie przede wszystkim organizacji pozarządowych, które już widnieją w rejestrze. Od dwóch lat rejestracja w rejestrze przedsiębiorców KRS jest wyłącznie elektroniczna. 

Jak więc będzie wyglądać procedura w odniesieniu do starszych stażem organizacji pozarządowych?

Przedsiębiorcy wpisani do KRS przed 1 października 2024 roku, będą musieli wpisać adres do e-Doręczeń do tzw. bazy adresów elektronicznych, który jest publicznym rejestrem prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji, w którym znajdują się adresy do e-Doręczeń podmiotów publicznych oraz obywateli i przedsiębiorców.

Organizacje pozarządowe posiadające status organizacji z działalnością gospodarczą, które będą się rejestrować w KRS od 1 października 2024 r. adres do doręczeń elektronicznych uzyskają w momencie rejestracji. Podmioty rejestrowane przed tą datą będą zobowiązane do uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Bazy adresów elektronicznych Ministerstwa Cyfryzacji.

Organizacje pozarządowe niewidniejące w rejestrze przedsiębiorców, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe bez działalności gospodarczej, uczniowskie kluby sportowe będą mogły (przynajmniej taka jest na dzisiaj interpretacja planowanych zmian) korzystać z doręczeń elektronicznych fakultatywnie.

Warto dodać, że adres do e-Doręczeń można założyć już teraz. Samo założenie adresu to jednak dopiero pierwszy krok. Adres musi zostać aktywowany. Powinien to zrobić administrator skrzynki e-Doręczeń. Na dzień 1 października 2024 r. wszystkie podmioty do tego zobowiązane będą musiały posiadać aktywną skrzynkę do e-Doręczeń.

Więcej informacji nt. e-doręczeń:
https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną