Ilona Pietrzak na Konferencji NIW będzie mówić o 1%

W panelu „1% dla pożytku publicznego” podczas konferencji Narodowego Instytutu Wolności „Społeczeństwo Obywatelskie oparte na wartościach” zabierze głos Ilona Pietrzak, menedżer Centrum KLUCZ. 

Panel dotyczący 1% odbędzie się pierwszego dnia konferencji (29 listopada) w godz. 12.30-14.00. Obok Ilony Pietrzak wezmą w nim udział s. Jolanta Glapka, dr Maria Supera-Markowska oraz Waldemar Weihs.

Konferencja „Społeczeństwo Obywatelskie oparte na wartościach”

Konferencja organizowana przez Narodowy Instytut Wolności „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach” ma być spotkaniem szerokiego grona przedstawicieli polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych oraz instytucji wspierających III sektor. Na konferencji będą omawiane strategiczne sprawy dla polskich NGO (ngp. dialog obywatelski, reforma systemu zlecania zadań publicznych, 1%).

Przeczytaj więcej o Konferencji NIW

Panel dyskusyjny „1% dla pożytku publicznego”

Mechanizm 1% podatku funkcjonuje w Polsce od 15 lat. Z roku na rok zwiększa się liczba osób przekazujących 1% podatku, co roku również rośnie kwota przekazywanych środków. Zwiększa się też liczba Organizacji Pożytku Publicznego – jest ich już ponad 8,5 tys. Przez 15 lat zmieniał się sposób przekazywania pieniędzy od podatnika do organizacji oraz powstają nowe regulacje dotyczące prowadzenia kampanii 1-procentowych. Po 15 latach zaczynają pojawiać się głowy mówiące o konieczności wprowadzania zmian w systemie pozyskiwania 1% podatku. O tym dyskutować będą pierwszego dnia konferencji (29 listopada) w godz. 12.30-14.00 Ilona Pietrzak, s. Jolanta Glapka, dr Maria Supera-Markowska oraz Waldemar Weihs.

 

Ilona PietrzakIlona Pietrzak – menedżer Centrum KLUCZ, wiceprezes INSPRO. Certyfikowany doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej, członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej woj. łódzkiego. Szef działu Pozyskiwania Funduszy w INSPRO. Absolwentka gospodarki przestrzennej ze specjalnością strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie oraz kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy. Absolwentka Programu Menedżerowie NGO oraz Akademii Fundraisingu. Zarządzała wieloma projektami wspierającymi PES, m.in. realizowanym wspólnie z Deutscher Fundraising Verband „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe”, w którym akcent położony był na rozwój fundraisingu i ekonomizacji, czy projektem systemowym dotyczącym zwiększenia świadomości podatników w przekazywaniu 1% podatku na rzecz OPP. Redaktor merytoryczny Poradnika „Jak prowadzić biznes społeczny”, współautor „Tylko jeden, a procentuje. Raport nt. mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych” oraz Poradnika „MOCni wolontariatem”.

Zapraszamy do udziału w konferencji oraz do udania się na panel „1% dla pożytku publicznego”

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną